Friday, December 4, 2009

YSHHB melancarkan Laman Web Rasmi @ KBY 05-12-09

.
Sempena Majlis bagi pengharaan media, pihak Yayasan SHHB (selaku indung) kepada Badan Kabjikan Pekerja YSHHB telahpun berjaya melancarkan Laman Web Rasminya yangmana ianya telah pun di lancarkan oleh Tetamu kehormat yang juga selaku Pengerusi Lembaga Pengarah YSHHB Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong. Tahniah di ucapkan kerana telah berjaya mengunkayahkan projek ani dan 'link' bagi memasuki Blog BKP YSHHB juga telah di simpan dalam web berkenaan.... untuk melayari Website YSHHB silalah ke : http://www.yshhb.org.bn/ ataupun menekan ikon di sebelah kanan Blog ani.......

website YSHHBIMG_0761IMG_0765IMG_0787

untuk meninjau apakah yang berlaku di sepanjang pelancaran sila klik