Friday, July 18, 2008

Makluman kepada Semua Ahli Kelab Fotografi BKP YSHHB

Oleh : Amri HMS
.
Kepada Ahli-ahli yangberkeinginan mempelajari teknik mengambar Bunga Api, di persilakan menghadirkan diri pada
20 Julai, 2008 (Aneka Rasa Kiulap) jam : 7.30 malam
dan 26 Julai, 2008 (Kompleks YSHHB) jam : 7.30 malam
.
Perkakas yang perlu di bawa adalah :-
Kamera, Shutter Release, Tripod, Black Card
.
Sebarang pertanyaan sila hubungi Pen Pengerusi Kelab Fotografi BKP YSHHB - Awg Amri HMS

No comments: